Lech Janerka

Asthma (Mateusz Wardyński)

Miuosh

Jan Kanty Pawluśkiewicz – composer

Kaśka Sochacka