Agnieszka Holland

2017.03.04 Time 13:23

Colleen Atwood – Oscar 2017

Maryla Rodowicz

2015.01.17

Ushio Shinohara

Ushio Shinohara

2016.09.10

Roman Polański & Alexandre Desplat

Roman Polański & Alexandre Desplat

Roman Polański & Alexandre Desplat

Roman Polański & Alexandre Desplat

2016.05.25