Swiatłana Aleksijewicz

2017.09.05

 

Dan Brown

2017.10.26

Jerzy Górski

2017.11.20

Priest Adam Boniecki

2017.09.10

Jerzy Bralczyk

2017.10.29