United Left – Robert Biedroń, Adrian Zandberg, Włodzimierz Czarzasty, Voter.

Leave a Reply